×

Kwaliteit MDR

Verklaring Medical Device Regulations (MDR)

Centrum voor Mondprothetiek gevestigd aan Maanderweg 44 te Ede en Parallelweg 1-10 te Veenendaal (Dent4care BV)

Verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel

5 lid 5 van de MDR:

• Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten

• Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal

indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede

verklaring voor hebben

Branchevereniging:

Onze praktijk is aangesloten bij de ONT (organisatie Nederlandse Tandprothetici) www.ont.nl

 

 

 

Afspraak maken

Online afspraak maken

Spoedgeval?

Bij spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden kunt u contact opnemen door te bellen naar .